Späť na začiatok

Používanie neviditeľného plotu a privykanie psa naň

Používanie neviditeľného plotu a privykanie psa naň

Aby ste s neviditeľným plotom uspeli a mali svojho psa pod kontrolou, musíte absolvovať riadny výcvik. S používaním d-plotu a výcvikom sa odporúča začať približne vo veku 6 mesiacov, keď by už šteňa malo rozumieť vašim povelom a vy by ste mali poznať jeho povahu. Obojok neodporúčame používať u psov, ktorí nie sú v dobrom fyzickom stave (napr. problémy so srdcom, epilepsia atď.) alebo majú problémy so správaním.

Výcvik by mal prebiehať zábavnou formou, ale pri výcviku musíte byť aj dôslední a trpezliví. Prvých 14 dní nasaďte psovi obojok na krk bez toho, aby ste ho používali maximálne 12 hodín denne, aby si naň zvykol a nespájal si ho s nepríjemným pocitom na krku pri prekročení korekčnej zóny.

Primárny výcvik by mal trvať najmenej 14 dní. Ideálne je 10 až 15 minút častého nácviku popretkávaného hrou. Je žiaduce, aby sa pes v uzavretom priestore cítil dobre, preto mu čas strávený v ňom spríjemnite hrou a množstvom odmien a pochvál.

Neviditeľný plot by mal byť kompletne nainštalovaný eštepred začatím výcviku. Aby ste psovi uľahčili orientáciu v uzavretom priestore, je dobré vyznačiť hranice priestoru terčmi vzdialenými od seba približne 3 m alebo obojokkou. Hranica sa umiestni na vnútorný okraj výstražnej zóny neviditeľného plota, ktorý sa nastaví pomocou generátora. Túto hranicu najlepšie nájdete tak, že si nasadíte pracovný obojok a priblížite sa k drôtu, pričom zvolené označenie umiestnite pred miesta, kde počujete varovný signál. Toto označenie je obzvlášť užitočné, ak je drôt vedený cez miesto, kde hranica nie je prirodzene vymedzená, napríklad cez živý plot. Pes a majiteľ tak ľahko zistia, kde sa už nachádza obmedzený priestor a kde sa pes môže voľne pohybovať.

Počas výcviku používajte ako ďalšiu metódu stráženia aj vodítko, ale pripnite ho na bežný obojok umiestnený nad/pod prijímačom d-plotu. Použitím ďalšieho obojku sa vyhnete vytváraniu tlaku na elektródy a tým pľuzgierom na koži psa. Obojok d-fence by ste mali psovi medzi výcvikmi odstrániť.

Pes by mal byť pokojný aj v blízkosti cieľov. Ak pes vykazuje známky stresu, ako je stiahnutý chvost, skrčené telo, sklopené uši alebo ťahanie psovoda domov, môžete psa upokojiť tak, že tréning prestriedate dlhšou hrou a základnými cvikmi, väčším množstvom pochúťok a pochvalou.

Rešpektovanie hraníc novo vymedzeného priestoru

Pri prvom použití ohrady je dôležité oboznámiť psa s ohraničeným priestorom a neviditeľnou ohradou, najprv sa so psom 5 až 10 minút hrajte. V radostnom stave vezmite psa na vodítku k jednej z hraničných vlajok. Keď prekročí hranicu výstražnej zóny, počujte výstražný zvukový impulz, nechajte ho 2 sekundy počúvať a potom ho stiahnite späť, pričom pri každom návrate ponúknite odmenu a pochvalu. Tento postup opakujte aj pri ďalších hraničných cieľoch, v prvý deň aspoň pri troch, a tréning opakujte, kým sa pes neodmietne priblížiť k prvému cieľu. Nezabudnite na zábavu a pochvalu. Tento postup opakujte len so zvukovým upozornením na druhý deň, keď môžete prejsť k ďalším cieľom.

Od tretieho dňa môžete začať psa oboznamovať s podnetmi. Potom by ste mali na psovi otestovať obojok tak, že sa k drôtu priblížite ako prvý. Ak zistíte, že pes nereaguje na stimulačné impulzy, prekontrolujte nasadenie obojku tak, aby sa obe elektródy dotýkali kože pod krkom, alebo použite dlhší obojok. Rozpoznanie stimulačného impulzu psom sa prejavuje náhlym šklbaním uší, zmenou smeru pohľadu atď. Ak pes takto reaguje, našli ste vhodnú počiatočnú úroveň podnetu. Ak je všetko v poriadku a pes nereaguje, zvýšte silu stimulačného impulzu o jednu úroveň. Opakujte, kým nenájdete podnet, ktorý pes rozpozná.

Pokračujte v tréningu opäť približovaním sa k výstražnej zóne, ak sa pes dostane do korekčnej zóny, a teda dostane podnetový impulz, potiahnite späť za vodidlo, aby si pes uvedomil, že nesmie postupovať za danú hranicu, akonáhle je v povolenom území, pochváľte ho a odmeňte.

Týmto spôsobom psa naučíte, čo znamená výstražný aj stimulačný impulz, a keď uvidíte, že pes pochopil princíp výstražnej a korekčnej zóny, môžete ho voľne pustiť do zakázaného priestoru. Počas prvých dní naďalej pozorujte správanie psa, aby ste sa uistili, že chápe pravidlá. Ak sám prejde cez výstražnú do korekčnej zóny a vráti sa späť, pochváľte ho a odmeňte.

Na posilnenie výcviku je dobré vykonávať cvičenia, pri ktorých by sa pes za normálnych okolností snažil opustiť ohradený priestor, t. j. pri použití neviditeľného plota by sa mal pes vyhýbať zakázaným zónam, aj keď mu hodíte hračku za hranicu, keď ju sám prekročí alebo keď uvidí iného psa za hranicou atď.

Ak nereaguje na hranicu korekčnej zóny, nechajte ho do nej vstúpiť. Ak sa po dvoch sekundách sám nevráti, pomôžte mu vrátiť sa do povoleného územia. Odmeňte ho vždy, keď sa vráti na svoje povolené územie. Ak pes prekročí hranicu a ocitne sa mimo korekčnej zóny, odstráňte mu obojok, vráťte ho späť do zakázaného územia a zopakujte výcvik.Nikdy ho nevolajte do zakázaného územia. Keď sa pes naučí rešpektovať hranice a má už zmapovaný terén, ciele môžete postupne odstraňovať.

Ak musíte so psom prejsť cez zakázanú zónu, odstráňte obojok, vezmite psa na ruky alebo na vodítko, aby pochopil, že vy ste ten, kto ho vedie. Nikdy netrvajte na tom, aby cez zakázanú zónu prešiel sám, a to ani na váš pokyn, a zakázanú zónu vždy opúšťajte na tom istom mieste. Je dobré mať pre túto situáciu určený povel, napríklad "Poď, OK".

Pravidelne kontrolujte, či vysielač vysiela signál a či ho prijímač obojku prijíma. Pred vykonaním akýchkoľvek zmien v inštalácii vždy odstráňte obojok z krku.

Pozrite si video o neviditeľnom d-plote

Páči sa vám tento článok? Zdieľajte ho :)

Komentáre k článku

Vložte komentár

Pridajte komentár k článkuVaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné informácie sú označené hviezdičkou.

*
*
*
Ďalšie informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje
nájdete v našich zásadách spracovania osobných údajov.

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.Týmto dávate súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, e-mail:info@dogtrace.com, tel.: +420 461 310 762, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 9839 (ďalej len "prevádzkovateľ") so spracovaním týchto osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"): - meno a priezvisko; - e-mail a - všetky ostatné údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. Uvedené osobné údaje musia byť spracované na tieto účely: - vypracovanie ponuky alebo zmluvy, vybavenie objednávky alebo zaslanie cenníkov. Údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po dobu jedného roka. - Na poskytnutie licencie pre mobilnú aplikáciu Dogtrace GPS. Uvedené osobné údaje týkajúce sa tejto aplikácie bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu desiatich rokov od udelenia súhlasu. S uvedeným spracúvaním udeľujete výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na vyššie uvedené kontaktné údaje Prevádzkovateľa údajov. Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ údajov, ale osobné údaje môžu pre Prevádzkovateľa údajov spracúvať aj títo sprostredkovatelia: - technický správca alebo - iní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií.

Upozorňujeme, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, požadovať od nás informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame, požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, požadovať prístup k týmto údajom a ich aktualizáciu alebo opravu, požadovať vymazanie týchto osobných údajov a v prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa plnenia povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás kontaktovať alebo Úrad na ochranu osobných údajov.