Späť na začiatok

Naše certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode (CE vyhlásenie o zhode)

Všetky výrobky vyrábané pod značkou Dogtrace prechádzajú dôkladným testovaním v akreditovanom štátnom skúšobnom ústave . Zariadenia preto spĺňajú všetky požiadavky noriem a predpisov príslušných pre daný typ zariadenia. Vďaka týmto testom a vydaným certifikátom môžeme vyhlásiť, že všetky zariadenia sú za podmienok bežného používania v súlade s návodom na obsluhuúplne bezpečné. Vyhlásenie o zhode nájdete na prednej strane príručiek ku každému zariadeniu.

Komunikačné normy schválené Českým telekomunikačným úradom

Všetky zariadenia DOG GPS spĺňajú požiadavky všeobecnej licencie Českého telekomunikačného úradu pod všeobecným povolením č. VO-R/10/05.2014-3 a ďalej spĺňajú všetky požadované normy a predpisy pre príslušný typ zariadenia.

Vyhlásenie RoHS - 2011/65/EU

V zmysle smernice Európskeho parlamentu 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a nariadenia vlády č. 481/2012 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach vyhlasujeme, že nami uvádzané výrobky na trh spĺňajú požiadavky všetkých vyššie uvedených smerníc.

Člen ECMA - Asociácie výrobcov elektronických obojokov

Ako výrobcovi profesionálnych výcvikových pomôcok pre psov nám veľmi záleží na kvalite, spoľahlivosti a predovšetkým bezpečnosti našich výcvikových a tréningových pomôcok. Preto sme sa ako jedni z prvých stali členmi združenia ECMA. Cieľom združenia je vyvíjať a vyrábať bezpečné a spoľahlivé pomôcky na výcvik psov, ktoré zvyšujú bezpečnosť zvieraťa a uľahčujú jeho výcvik a výchovu. Výrobky členov ECMA spĺňajú najnovšie technické normy a bezpečnostné parametre a sú prísne kontrolované.

Certifikát ISO 9001:2015 - kvalita je pre nás dôležitá

Záleží nám na kvalite našich výrobkov a služieb, a preto sme v rámci nášho systému riadenia kvality absolvovali audit a certifikáciu podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015.

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.Týmto dávate súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, e-mail:info@dogtrace.com, tel.: +420 461 310 762, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 9839 (ďalej len "prevádzkovateľ") so spracovaním týchto osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"): - meno a priezvisko; - e-mail a - všetky ostatné údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. Uvedené osobné údaje musia byť spracované na tieto účely: - vypracovanie ponuky alebo zmluvy, vybavenie objednávky alebo zaslanie cenníkov. Údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po dobu jedného roka. - Na poskytnutie licencie pre mobilnú aplikáciu Dogtrace GPS. Uvedené osobné údaje týkajúce sa tejto aplikácie bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu desiatich rokov od udelenia súhlasu. S uvedeným spracúvaním udeľujete výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na vyššie uvedené kontaktné údaje Prevádzkovateľa údajov. Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ údajov, ale osobné údaje môžu pre Prevádzkovateľa údajov spracúvať aj títo sprostredkovatelia: - technický správca alebo - iní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií.

Upozorňujeme, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, požadovať od nás informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame, požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, požadovať prístup k týmto údajom a ich aktualizáciu alebo opravu, požadovať vymazanie týchto osobných údajov a v prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa plnenia povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás kontaktovať alebo Úrad na ochranu osobných údajov.