Zpět nahoru

Naše certifikáty

EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration)

Všechny produkty vyráběné pod značkou Dogtrace prochází důkladným testováním v akreditované Státní zkušebně strojů. Zařízení proto splňují všechny požadavky norem a předpisů příslušných pro daný druh zařízení. Díky těmto testům a na základě vydaných certifikátů můžeme prohlásit, že všechny zařízení jsou zcela bezpečné za podmínek obvyklého používání v souladu s návodem k obsluze. Prohlášení o shodě najdete na předních stranách návodů pro jednotlivé zařízení.

Normy pro komunikaci schválené Českým telekomunikačním úřadem

Veškeré zařízení DOG GPS splňují požadavky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu podle všeobecných oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 a dále splňují všechny požadované normy a předpisy pro příslušný druh zařízení. 

Prohlášení RoHS - 2011/65/EU

Na základě směrnice Evropského parlamentu 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních prohlašujeme, že výrobky námi uváděné na trh splňují požadavky všech výše uvedených směrnic.

Člen ECMA - Electronic Collar Manufacturers Association

Jako výrobci profesionálních výcvikových pomůcek pro psy nám velmi záleží na kvalitě, spolehlivosti a především bezpečnosti tréninkových a výcvikových pomůcek. Proto jsme se jako jedni z prvních stali členy asociace ECMA. Cílem asociace je vyvíjet a vyrábět bezpečné a spolehlivé pomůcky pro psy, které zlepší bezpečí zvířete a usnadní jeho trénink a výchovu. Produkty členů ECMA splňují nejnovější technické normy a bezpečnostní parametry a jejich dodržování je přísně kontrolováno.

Certifikace ISO 9001:2015 - Kvalita je pro nás důležitá

Záleží nám na kvalitě našich produktů a služeb, proto jsme prošli auditem a certifikací mezinárodní normy ISO 9001:2015 v rámci Systému managementu kvality.

Sledujte nás na
sociálních sítích


Udělujete tímto souhlas společnosti VNT electronics s.r.o., se sídlem Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČ: 64793826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
e-mail
veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách
Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.You hereby give consent to VNT electronics s.r.o., with its registered office at Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, Identification No. (IČ): 64793826, e-mail:info@dogtrace.com, tel.: +420 461 310 762, entered in the Companies Register administered by the Regional Court in Hradec Králové, Section C, Entry No. 9839 (hereinafter the “Data Controller”) with processing the following personal data pursuant to Act No.101/2000, Coll., on Personal Data Protection (hereinafter the “Personal Data Protection Act”):

• Name and surname;
• E-mail; and
• All other data that you will write into the forms on this website or into e-mails sent to the addresses stated on this website.

The above-mentioned personal data must be processed for the following purposes:

• To prepare a bid or agreement, to process an order or send price lists. The data will be processed by the Data Controller for a period of one year.
• To provide a licence for the mobile application Dogtrace GPS. Said personal data concerning such application will be maintained by the Data Controller for a period of ten years after the consent was given.

You give your express consent with the above-mentioned processing. The consent may be withdrawn at any time for example by sending an e-mail or letter to the above-mentioned Data Controller’s contact data. Personal data are processed by the Data Controller, but personal data may also be processed for the Data Controller by the following processors:

• Technical controller; or
• Other providers of processing software, services and applications.

Please note that pursuant to the Personal Data Protection Act you are entitled to withdraw your consent at any time, to request information from us what personal data of yours we process, to request explanation from us concerning personal data processing, to request access to such data and to have such data updated or corrected, to request deletion of such personal data and, in case of any doubt concerning fulfilment of the obligations connected with personal data processing, to contact us or the Personal Data Protection Office.