Späť na začiatok

Národná poľovnícka výstava

22. 04. - 26. 04. 2023

Koncepcia Národnej výstavy myslivosti vznikla v spolupráci s partnermi a spoluorganizátormi - profesijnými združeniami, štátnou správou, samosprávou a odborným školstvom. V roku 2023 sa Národná výstava myslivosti bude konať pri príležitosti osláv storočnice Českomoravskej poľovníckej jednoty. Súčasťou osláv bude bohatý program, výstavy s unikátnymi exponátmi, ukážky a vzdelávacie aktivity.

Národná poľovnícka výstava je založená na rovnocennom zastúpení komerčnej a vzdelávacej časti. V komerčnej časti nájdu návštevníci predajné expozície poľovníckych a loveckých potrieb, ponuku českých a zahraničných poľovných revírov, zbraní, streliva a optických systémov. Vzdelávacia a osvetová časť predstaví trofeje, poľovnícke uniformy a jej súčasťou budú aj tematické výstavy zdôrazňujúce hlavné poslanie poľovníctva - starostlivosť o voľne žijúcu zver. Deti a mládež nájdu užitočné informácie v expozícii lesnej pedagogiky.

V roku 2023 sa Národná výstava poľovníctva bude konať súbežne s veľtrhom ANIMAL TECH a Národnou výstavou hospodárskych zvierat.

Viac informácií nájdete na www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno.

Príďte si pozrieť naše sofistikované sledovacie zariadenie pre psov DOG GPS

Sledujte nás na sociálnych sieťach


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9839 (ďalej len "správca"), aby, meno a priezvisko e-mail akékoľvek ďalšie údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované za účelom vypracovania ponuky alebo zmluvy, spracovania objednávky alebo zaslania cenníka. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 1 roka.Týmto dávate súhlas spoločnosti VNT electronics s.r.o., so sídlom Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČO: 64793826, e-mail:info@dogtrace.com, tel.: +420 461 310 762, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 9839 (ďalej len "prevádzkovateľ") so spracovaním týchto osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"): - meno a priezvisko; - e-mail a - všetky ostatné údaje, ktoré napíšete do formulárov na tejto webovej stránke alebo do e-mailov zaslaných na adresy uvedené na tejto webovej stránke. Uvedené osobné údaje musia byť spracované na tieto účely: - vypracovanie ponuky alebo zmluvy, vybavenie objednávky alebo zaslanie cenníkov. Údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po dobu jedného roka. - Na poskytnutie licencie pre mobilnú aplikáciu Dogtrace GPS. Uvedené osobné údaje týkajúce sa tejto aplikácie bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu desiatich rokov od udelenia súhlasu. S uvedeným spracúvaním udeľujete výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na vyššie uvedené kontaktné údaje Prevádzkovateľa údajov. Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ údajov, ale osobné údaje môžu pre Prevádzkovateľa údajov spracúvať aj títo sprostredkovatelia: - technický správca alebo - iní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií.

Upozorňujeme, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, požadovať od nás informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame, požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, požadovať prístup k týmto údajom a ich aktualizáciu alebo opravu, požadovať vymazanie týchto osobných údajov a v prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa plnenia povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás kontaktovať alebo Úrad na ochranu osobných údajov.